Danehoffets kursussekretær – Kate Larsen, tel. 4452 8155