Næste Samling finder sted mandag 21. til onsdag 23. august 2017

Kursusstation Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores Mission

Danehoffet blev stiftet i januar 2008 med det formål at skabe et unikt forum for formidling og indlæring af den nyeste viden indenfor urologien til kommende urologer og deres tutorer. Danehoffet skaber gennem en unik sammensætning af teoretiske indlæg, praktiske øvelser, live-operationer og interaktiv case-baseret undervisning, tid og rum til fordybelse, samtidig med, at der skabes mulighed for etablering af fagligt og socialt netværk på tværs af landet. Gennem et hidtil uset samarbejde mellem Dansk Urologisk Selskab, specialister, kommende speciallæger og industrien er der skabt et forum for gensidig vidensdeling til gavn for det urologiske speciale og patientbehandlingen.

Vores Profil

Danehoffet afholdes én gang årligt i august i Nyborg som tre dages internatkursus. Almindeligvis mandag til onsdag i uge 34. Det faglige program sammensættes af Dansk Urologisk Selskabs uddannelsesudvalg. Danehoffet finansieres af 12 firmaer, som gennem en indgået samarbejdsaftale sikrer, at kursusafgiften kan holdes på et rimeligt niveau og at kurserne afholdes med højeste faglige standard.