Næste samling finder sted 17.-19. august 2020

Kursusstation Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg 

 

Temaer: Prostatacancer, Øvre uroteltumores og Sexologi

 

Vores Mission

Danehoffet blev stiftet i januar 2008 med det formål at skabe et unikt forum for formidling og indlæring af den nyeste viden indenfor urologien. Danehoffet skaber tid og rum til fordybelse gennem en unik sammensætning af teoretiske indlæg, praktiske øvelser, live-operationer og interaktiv case-baseret undervisning. Der skabes samtidig mulighed for etablering af vedvarende faglige og sociale netværk på tværs af landet. Dansk Urologisk Selskab skaber sammen med Danehoffets lægegruppe, uddannelsesudvalget, urologiske specialister, kommende speciallæger og industri-kursister et forum for gensidig vidensdeling til gavn for det urologiske speciale og patientbehandlingen.

Vores Profil

Danehoffet afholdes én gang årligt i august i Nyborg som tre dages internatkursus. Almindeligvis mandag til onsdag i uge 34. Det faglige program sammensættes af Danehoffets lægegruppe under Dansk Urologisk Selskabs.

Emneoversigt
Temaer gennem årene.