Dansk Urologisk selskab byder velkommen til

 

DANEHOFFET den 20.-22. august 2024

 
Kursusstation Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg 
 

 

Tilmelding til Danehoffet 2024 er lukket.

Hvis I ikke nåede det kan Karin Andersen kontaktes.

 

 

Program 2024 XV Samling

 

Danehoffet 2024

Fælg os på Linkedin Danehoffet på linkedin

 

På vegne af Danehoffet
Stefan Vind-Kezunovic, Sarah Bube, Mie Thorlund og Karin Andersen

 

Vores Mission

Danehoffet blev stiftet i januar 2008 med det formål at skabe et unikt forum for formidling og indlæring af den nyeste viden indenfor urologien. Danehoffet skaber tid og rum til fordybelse gennem en unik sammensætning af teoretiske indlæg, praktiske øvelser, live-operationer og interaktiv case-baseret undervisning. Der skabes samtidig mulighed for etablering af vedvarende faglige og sociale netværk på tværs af landet. Dansk Urologisk Selskab skaber sammen med Danehoffets lægegruppe, uddannelsesudvalget, urologiske specialister, kommende speciallæger og industri-kursister et forum for gensidig vidensdeling til gavn for det urologiske speciale og patientbehandlingen.

Vores Profil

Danehoffet afholdes én gang årligt i august i Nyborg som tre dages internatkursus. Almindeligvis i uge 34. Det faglige program sammensættes af Danehoffets lægegruppe under Dansk Urologisk Selskab.

Emneoversigt  Emner 2008-2023

Reklame Flyer2024